Aktivita

Prvá cesta do Nórska za partnermi

Zástupcovia filmovej spoločnosti MIRAFILM s.r.o., ktorá projekt realizuje /Miroslava Trizmová, koordinátor projektu a konateľka spoločnosti/ a Jana Bučka, režisérka, sa zúčastnili v rámci príprav pracovnej cesty do Nórska, kde boli podpísané zmluvy o partnerstve s nórskou stranou. V rámci projektu nakrútime 21 dokumentárnych filmov a nórski a slovenskí fotografi budú fotografovať uvedené kultúrne pamiatky. Na jeseň budeme prezentovať výsledok v Nórsku, kde máme koprodukčného partnera – Oslo Fotokunstskole Ltd. a Americká college v Mosse. Oficiálne stretnutie sa konalo aj na Slovenskej ambasáde v Oslo. Boli sme prijatí Františkom Kašickým, veľvyslancom Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve a Islandskej republike.

Okrem partnerských zmlúv v Nórsku sme sa dohodli na ďalšej spolupráci s ambasádou v Nórsku s pánom veľvyslancom Kašickým. Bol nadšený týmto medzinárodným projektom a navrhol rozšíriť prezentáciu fotografií a filmov. Pri príležitosti SR ako predsedajúcej krajiny EU sa uskutoční výstava fotografií za prítomnosti všetkých veľvyslancov v Nórsku, kde koncert uvedie veľvyslanec pán Kašický a vyvrcholením bude klavírny koncert Petra Breinera, klavírneho virtuóza a svetovo uznávaného hudobného skladateľa. Zároveň očakávame prezentáciu filmov na našich ambasádach a v oblasti cestovného ruchu, kam plánujeme tieto dokumentárne filmy a fotografie našich kultúrnych pamiatok bezplatne ponúknuť.

Cesty / Prvá cesta do Nórska za partnermi
Cesty / Prvá cesta do Nórska za partnermi
Cesty / Prvá cesta do Nórska za partnermi
Cesty / Prvá cesta do Nórska za partnermi
Cesty / Prvá cesta do Nórska za partnermi
Cesty / Prvá cesta do Nórska za partnermi
Cesty / Prvá cesta do Nórska za partnermi
Cesty / Prvá cesta do Nórska za partnermi
Cesty / Prvá cesta do Nórska za partnermi
Cesty / Prvá cesta do Nórska za partnermi
Cesty / Prvá cesta do Nórska za partnermi
Cesty / Prvá cesta do Nórska za partnermi