Aktivita

Tretia výstava fotografií na FOTO KUNST SKOLE

Šnúru výstav v októbri 2016 uzavrela tretia výstava na Foto kunst skole v Oslo. veľmi sme sa tešili práve na túto výstavu, pretože práve nedávne absolventky tejto umeleckej školy - dve mladé fotografky boli našimi hosťami a tvorili svoje fotografické diela na Slovensku.

Nórske fotografky Kaja a Siri s vedúcou projektu M.Trizmovou