Aktivita

Výstavy fotografií v Nórskom OSLO a MOSS

Október 2016 bol v Oslo pre nás v znamení spolupráce s veľvyslancom Slovenskej republiky v Nórsku pánom Františkom Kašickým, ktorý nás prizval k spolupráci na slávnostnom koncerte a výstave pri príležitosti predsedníctva SR v Európsej únii. Na koncerte hral vynikajúci klavirista a skladateľ peter Breiner so skupinou Triango vo veľkej sále v centre Osla s názvom Koncerthus. Vo foyer sme inštalovali prvú výstavu päťdesiatich fotografií, aby všetci návštevníci koncertov videli krásy rekonštruovancýh historichých pamiatok na Slovensku a prišli sa k nám pozrieť. Po skončení hudobnej časti večera 5.10.2016 sme slávnostne otvorili výstavu, na ktorej hovoril veľvyslanec Kašický, vedúca projektu Miroslava Trizmová a vedúci fotografickej sekcie projektu Pavol Plesník.

Na koncerte boli prítomní nielen veľvyslanci a zástupcovia a hostia z veľvyslanectiev v Nórsku, ale napríklad aj českí a slovenskí emigranti s praiteľmi, ktorí už desaťročia žijú v Nórsku a v blízkom Švédsku. Výstavou boli nadšení, chceli presne vedieť, kde je ktorá pamiatka, čo je na nej novorekonštrované a už plánovali novú cestu na Slovensko.