Fotografie

Na Slovensku sa rekonštruujú historické objekty, ktoré by inak chátrali a navždy sa stratili. V okolí objektov, hradov, kostolov a iných vzácnych historických stavieb sa rozvinul nový život a nové druhy súčasného umenia. Projekt pripravuje tím fotografov z dvoch krajín – Slovenska a Nórska, ktorí umeleckým spôsobom zdokumentujú na fotografiách rekonštruované objekty. Tím sa bude skladať z dvoch Nórskych a štyroch Slovenských fotografov, ktorí majú skúsenosti s umeleckou a sociálnou fotografiou.

Cieľom ich práce bude zobraziť krásu rekonštruovanej historickej pamiatky v kontexte jej súčasného života, prípadne sociálnych a iných kultúrnych či umeleckých súvislostí. Umelci sa sústredia na rozmanité kultúrne formy – ako napríklad divadlo, poézia, výtvarné umenie či hudba realizované lokálnymi umelcami a ľuďmi zo znevýhodnených skupín obyvateľstva. Fotografi sa zídu v lete 2016 a budú realizovať podľa harmonogramu svoje umelecké fotografie, potom nasleduje postprodukcia, a na prelome rokov 2016 a 2017 sa budú konať všetky prezentačné aktivity. Do konca apríla 2017 budete vidieť všetky fotografie na tejto webovej stránke.