O projekte

Od roku 1994 Nórsko, Island a Lichtenštajnsko spoločne podporujú obnovu a zachovanie kultúrneho a historického dedičstva na Slovensku prostredníctvom fondov EHP a Nórskeho fondu.

V poslednej výzve na pomoc kultúrnym pamiatkam bolo vyčlenených takmer 4,5 milióna eur na 9 projektov. Slovensko vďaka grantom podporujúcim revitalizáciu a ochranu kultúrnych pamiatok, získalo za 10 rokov niekoľko desiatok miliónov eur. Spoločnosť Mirafilm prezentuje, ako sa takto získané prostriedky používajú a tiež ukázať aká cenná je táto pomoc pri ochrane nášho kultúrneho dedičstva.

Dvadsaťjeden krátkych propagačných filmov ukáže zmeny, ktoré sa udiali počas dvoch rokov v 21 podporených historických objektoch. Séria umeleckých fotografií, na realizácii ktorých sa podieľali slovenskí aj nórski fotografi, rozšíri tieto informácie na viacerých výstavách v rôznych štátoch Európy (Nórsko, Slovensko, Island a pod.). Vo filmoch a fotografiách predstavíme historickú hodnotu objektu a súčasný kultúrny a spoločenský život v regióne v okolí pamiatky.