Výstavy

V rámci projektu boli realizované výstavy fotografií na Slovensku aj v Nórsku u zahraničných partnerov. Fotografie sa vystavujú aj na všetkých rekonštruovaných historických pamiatkach, na súbornej výstave v Žiline, a koncom roka 2016 troch výstavách v Nórsku. Všetky informácie sú v správach o aktivitách na tejto webovej stránke.